Trứng baba
Cập nhật ngày: 01/08/16
Trứng ba ba được thu nhặt mỗi ngày từ các ổ đẻ nhân tạo.
 
Trứng được tuyền chọn, phân lựa trứng đạt tiêu chuẩn cho vào ấp nở.
Trứng sắp nở
Các tin khác: